ISOLA TYVEK® SYSTEMGODKJENNING

Full dokumentasjon for et tett, fuktsikkert og energieffektivt bygg.


ISOLA TYVEK® KOMPLETT GARANTI

30 års produkt- og funksjonsgaranti for et varig, fuktsikkert og energieffektivt bygg.


ISOLA TYVEK® KLIMASYSTEM

er en komplett produktpakke som raskt og effektivt gir et vindtett og fuktsikkert bygg. Systemet består av vindsperrer og undertak med spesialtilpassede detaljløsninger som gjør det enkelt og effektivt å bygge tett etter nye og strengere krav i revidert TEK10.

Produktene i systemet er basert på patentert Tyvek® teknologi med membraner som er 4-5 ganger tykkere enn membraner som gjerne benyttes i tilsvarende produkter. Det gir større sikkerhet både i byggeperioden og senere ved ferdig utført bygg.


VI ER TRYGGE PÅ Å OPPNÅ GODE TETTHETSMÅLINGER

– Her i Bodø møter vi fire årstider i løpet av en uke. Da nytter det ikke å bruke annet enn produkter vi er sikre på at fungerer hundre prosent, sier Jøran Olsen hos Byggmester Fritzøe AS.

Isola Tyvek® - Garantiskjema

  • Gjelder Isola Tyvek® Komplett Garanti på 30 år knyttet til produkt og funksjon.
  • Skjemaet fylles ut og sendes til Isola as.
  • Garantiskjemaet oppbevares sammen med garantibeviset og gjeldende garantibetingelser

Se garantibestemmelser


Ansvarlig utførende

Prosjekt / Byggherre


Følgende Isola Tyvek® produkter er benyttet til prosjektet

Isola Tyvek® Vindsperre med tilbehør

Isola Tyvek® Vindsperre og Undertak med tilbehør


Sted / Dato for utfylling av dette skjema