VEGG – vindsperrer

1

TYVEK® Soft Xtra Vindsperre

For vegger med lukket fasadekledning beskyttet mot UV. Ett sjikt med Tyvek® membran på 72 g/m2. Modullinjer som forenkler monteringen.
Dim. 1,3/2,8 m x 50 m
og 1,3/3,0 m x 25 mTYVEK

2

TYVEK® UV-Facade Vindsperre

UV bestandig vindsperre for vegger med åpne spalter opp til 20 mm. 2-lag bestående av fiberduk og en kraftig Tyvek®membran på 80g/m2.
Dim. 1,5/3,0 m x 50 m

3

TYVEK® FIRECURB Soft Vindsperre

Brannklassifisert vindsperre. For vegger med lukket fasade-kledning. Tilfredsstiller brann-klasse B s1,d0. Tyvek® membran på 60g/m2 påført en halogenfri flammehemmende lakk.
Dim. 1,9/1,5 m x 50 m

TAK – undertak/underlagsbelegg

4

TYVEK® PRO Underta

For fullisolerte skrå tretak.Uten klebekant for vertikal montering. 3-lag med Tyvek® membran på 80g/m2. Bestått gjennomtrampstest.
Dim. 1,3 m x 50 m

5

TYVEK® Pro Super Undertak

For fullisolerte skrå tretak.Med klebekant for horisontal Montering. 3-lag med Tyvek® membran på 80g/m2. Bestått gjennomtrampstest.
Dim. 1,5 m x 25/50 m

6

TYVEK® Pro Xtra Undertak

For fullisolerte, delvis isolerte og uisolerte skrå tretak. Med kondensfilt og klebekant for horisontal montering. 4-lagmed Tyvek® membran på 80g/m2. Bestått gjennomtrampstest.
Dim. 1,5 m x 25 m

7

TYVEK® D-PRO Underlagsbelegg

For skrå tretak med bærende taktro av rupanel /diffusjonsåpneundertaksplater. Med klebekant for horisontal montering. 2-lag med Tyvek® membran på 80g/m2.
NB. Ikke gjennomtrampsikker.
Dim. 1,9/1,5 m x 50 m

VEGG – tettedetaljer

8

ISOLA TYVEK® Vindusrims

For vindtett og fuktsikker tilslutning til vindu inntrukket i veggen. Tyvek® vindsperre med klebesterk og aldringsbestandig akrylkleber.
Dim. 0,15 m x 50 m

9

ISOLA TYVEK® Vindsperre Tape

Til reparasjon, forsegling av omlegg og skjøter og tilslutning til detaljer og gjennomføringer. Tyvek® med klebesterk og aldringsbestandig akrylkleber. 4-lagmed Tyvek® membran på 80g/m2. Bestått gjennomtrampstest.
Dim. 60, 75 og 100 mm x 25 m

10

ISOLA TYVEK® Rørmansjett

For tilslutning til runde gjennomføringer som kabler, elektrikerrør, ventilasjon etc. Selvklebende Tyvek® mansjett med elastisk EPDM gummikrave.
Dim. Fra Ø 8 til Ø 210 mm.

11

ISOLA Svillemembran

For fuktsikring av bunnsvill og vindtetting av overgangen mellom grunnmur og vegg. Selvklebende asfaltmembran med Tyvek® Vindsperre flike(r). Leveres også med radonflik. 2-lag med Tyvek® membran på 80g/m2.
NB. Ikke gjennomtrampsikker.
Dim. 0,145 /0,200 /0,250 /0,300 x 17 m

TAK – tettedetaljer

12

ISOLA Sløyfebånd

For tetting mellom sløyfe og undertak - reduserer faren for lekkasjer gjennom stiftefester. Dobbeltklebende elastisk butylbånd. Klebes til undersiden av taksløyfene.
Dim. 50 mm x 10 mTAK

13

ISOLA Flexwrap

For vind- og vanntett tilslutning til piper, takhatter etc. Benyttes også til vinduer i vegg som membran under sålbenkbeslag. Fleksibel, selvklebende Tyvek/butylmem-bran. Monteres mot fast undelag.
Dim. 0,28 m x 5,5/23 m

14

ISOLA Takmansjett

For vind- og vanntett tilslutning til soil og ventilasjonsrør. Selvklebende butylmansjett med EPDM gummikrave.
Dim. Ø 125 og Ø 160 mm

15

ISOLA Undertak Tape

Til reparasjon og til forsegling av tverrskjøter og detaljer.UV- bestandig filtduk med klebesterk og aldringsbestandig akrylkleber. 2-lag med Tyvek® membran på 80g/m2.
Dim. 75 mm x 25 m