Gjennom Isola Tyvek® Komplett Deal tilbys en utvidet garanti på 30 år for at produktene i systemet holder oppgitt kvalitetsnivå og at egenskaper og ytelse opprettholdes over tid.

Garantien er knyttet til produkt og funksjon og dekker kostnadene for levering av nye produkter til erstatning for den eller de komponentene i systemet som i løpet av garantiperioden eventuelt skulle ha skulte mangler eller på grunn av aldring ikke fungerer som forutsatt.

Isola Tyvek® Komplett Garanti er en trygghet for et varig fuktsikkert og energieffektivt bygg.

For å oppnå Isola Tyvek® Komplett Garanti knyttet til produkt og funksjon, må følgende forutsetninger være oppfylt:

 1. Komplett Isola Tyvek® System

  Det skal kun være benyttet Isola Tyvek® produkter til den utvendige tettingen av bygget, - enten kun for vegg, eller både for vegg og tak. Produktene inngår i Isola Tyvek® Systemgodkjenning fra SINTEF Byggforsk nr. 20474.

 2. Forskriftsmessig prosjektering

  Prosjekteringen av bygget må være utført i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk. Skader eller redusert levetid som skyldes mangelfull eller manglende detaljprosjektering dekkes ikke av garantien.

 3. Riktig montering/utførelse

  Produktene som inngår i Isola Tyvek® systemet må være riktig montert i henhold til gjeldende monteringsanvisninger, tekniske godkjenninger og anvisninger i SINTEF Byggforskserien.

 4. Krav til dokumentasjon

  Det må kunne dokumenteres kjøpsdato og hvor lenge produktene blir stående eksponert i byggeperioden samt hvilke produkter som er benyttet i tilknytning til det aktuelle prosjektet. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn «Isola Tyvek Garanti-skjema» nedenfor.

Isola Tyvek® - Garantiskjema

 • Gjelder Isola Tyvek® Komplett Garanti på 30 år knyttet til produkt og funksjon.
 • Skjemaet fylles ut og sendes til Isola as.
 • Garantiskjemaet oppbevares sammen med garantibeviset og gjeldende garantibetingelser

Se garantibestemmelser


Ansvarlig utførende

Prosjekt / Byggherre


Følgende Isola Tyvek® produkter er benyttet til prosjektet

Isola Tyvek® Vindsperre med tilbehør

Isola Tyvek® Vindsperre og Undertak med tilbehør


Sted / Dato for utfylling av dette skjema