Med Isola Tyvek® Komplett Deal tar vi nok et steg videre og samler alle våre tekniske godkjenninger for Isola Tyvek® produktene med tilbehør i en felles SINTEF Byggforsk systemgodkjenning nr. 20474.

Gjennom denne bekreftes det at løsningene gir et varig fuktsikkert og energieffektivt bygg.

Egenskapene som dokumenteres er vann- og vindtetthet, hvilke lekkasjetall det er mulig å oppnå, samt hva slags uttørkingskapasitet og aldringsegenskaper systemet innehar.

Godkjenningen omfatter komplette løsninger både til vegg og tak og gir full sikkerhet for funksjon og levetid.