En fagsamling på vårt Kompetansesenter tar for seg regelverk, viktige konstruksjonsprinsipper, tekniske løsninger, produktegenskaper, detaljutførelse, erfaringsutveksling, nyttige tips etc.

Vi foretar også opplæring hos våre byggevarekunder eller på den enkelte byggeplass.